English

Algemene voorwaarden

Schiphol Travel Taxi Algemene voorwaarden


Klik hier om de printversie te downloaden.

1. Vluchtgegevens
Vergelijk uw vluchtgegevens met de gegevens die vermeld staan op
uw Schiphol Travel Taxi bevestiging. Indien deze gegevens niet met
elkaar overeenstemmen, neem dan uiterlijk 48 uur vóór incheck- of
aankomsttijdstip contact op met 0900-8876*.
Indien u binnen 48 uur voor vertrek een eventuele wijziging
doorgeeft, kunnen wij u niet binnen onze voorwaarden vervoeren.
U wordt dan in een bestaande rit ingepland waardoor u mogelijk
eerder wordt opgehaald.


2. Ritcombinaties
Schiphol Travel Taxi kan ritten van meerdere passagiers combineren
(geldt niet voor privé). De rijtijd bij gecombineerd vervoer is maximaal
1,5 keer de rijtijd met een directe verbinding over de weg.


3. Ophaaltijd heenreis
a. Het tijdstip waarop u van huis wordt opgehaald, wordt u de avond
voor vertrek voor 20.00 uur medegedeeld. Ingeval u niet bereikbaar
bent, kunt u na 20.00 uur zelf bellen naar 0900-8876*.
b. De marge rondom het doorgegeven ophaaltijdstip is 15 minuten
(ervoor en erna). Indien de chauffeur 15 minuten na de geplande
ophaaltijd niet aanwezig is, dient u direct contact op te nemen
met 0900-8876.
c. U wordt bij gecombineerd vervoer nooit eerder op de luchthaven
van uw keuze afgezet dan maximaal één uur voor de door u
opgegeven inchecktijd. Bij privé vervoer geldt een half uur.


4. Bagage
Het vervoeren van één stuk bagage en één stuk handbagage per
betalende passagier is inbegrepen. Het meenemen van extra bagage
is mogelijk, mits dit vooraf is aangemeld. Hiervoor wordt een extra
zitplaats in rekening gebracht per twee stuks extra bagage. Het
vervoer van surfplanken, fietsen en dergelijke is bij gecombineerd
vervoer niet mogelijk. Het meenemen van een inklapbare buggy of
inklapbare rolstoel is gratis. Let wel, deze dient wel vooraf aangemeld
te worden. Schiphol Travel Taxi is niet aansprakelijk voor het
zoekraken van en of schade aan uw bagage.


5. Vertragingen onderweg
Schiphol Travel Taxi kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor
vertragingen, die tot gevolg hebben dat u de vliegaansluiting mist.
U kunt er echter verzekerd van zijn dat wij alles zullen doen om dit
te voorkomen.


6. Terugreis
a. Ingeval de aangemelde vlucht is vertraagd, hoeft u dit niet door
te geven. Schiphol Travel Taxi houdt hier al rekening mee.
b. U dient zich binnen één uur na landing te melden bij de STA-balie.
Maximaal één uur nadat u zich bij de balie heeft gemeld, zult u
vertrekken. Bij privé vervoer geldt een maximale wachttijd van
30 minuten.
c. Bij melding aan de balie later dan één uur na landingstijd van het
aangemelde vluchtnummer wordt géén garantie gegeven dat u
binnen de in lid b genoemde maximale wachttijden na melden
vanaf Schiphol vertrekt. U kunt echter altijd met de eerstvolgende
gelegenheid mee.
d. Bij aankomst op een andere luchthaven dan Schiphol gelden
lid a t/m c in combinatie met het bij de reservering afgesproken
trefpunt.


7. Kinderzitjes
a. Schiphol Travel Taxi biedt, tegen vergoeding, de mogelijkheid om
kinderzitjes of stoelverhogers te leveren tijdens het vervoer van
kinderen vanaf circa 9 maanden tot 3 jaar (9-18 kg) en kinderen van
circa 3 tot 11 jaar (15-26 kg). U bent zelf verant- woordelijk voor de
juiste opgave van leeftijd dan wel gewicht.
b. Door Schiphol Travel Taxi worden, zogenaamde maxi cosi’s (voor
baby’s), niet geleverd. U dient hier zelf voor zorg te dragen.
c. Bij een retourreis boeking bij Schiphol Travel Taxi kunt u op Schiphol,
tegen vergoeding, uw eigen kinderzitje(s) of Maxi Cosi opslaan
tijdens uw afwezigheid.
d. Schiphol Travel Taxi is niet aansprakelijk voor een onjuiste opgave
ter bepaling van het juiste beveiligingsmiddel en voor het zoekraken
van en of schade aan de door u in opslag gegeven
eigendommen.8. Wijziging vluchtnummer en/of datum van uw terugreis
Uiterlijk 48 uur voor aankomst van de aangemelde vlucht of indien u
eerder aankomt, uiterlijk 48 uur voor dat eerdere aankomst tijdstip,
dient u de wijziging zelf door te geven. Indien hier niet aan is voldaan,
wordt geen garantie gegeven dat u binnen de in artikel 6b genoemde
maximale wachttijden na meldtijd vertrekt. U kunt echter altijd met de
eerstvolgende gelegenheid mee. Voor het doorgeven van vluchtwijzigingen
vanuit het buitenland kunt u gebruik maken van het
telefoonnummer +31 38 3394768.


9. Betaling
Het vervoer dient vooraf bij reservering te worden betaald of contant
bij de chauffeur. In geval van een contante betaling van een retourboeking
dient het gehele bedrag bij de eerste rit te worden voldaan.
In geval uw betaling nog niet door ons is ontvangen op het moment
dat aan u het ophaaltijdstip wordt doorgegeven (art. 3.a) dient u
contant aan de chauffeur te betalen. Eventueel door ons dubbel
ontvangen bedrag wordt zo spoedig mogelijk door ons gerestitueerd.
Boekingen via internet, waarvoor uiterlijk 22 uur voor vertrek géén
betaling is ontvangen, zullen niet worden uitgevoerd. De klant is
verantwoordelijk voor tijdige betaling van het vervoer, waarvan de
klant door middel van een definitieve bevestiging op de hoogte
wordt gesteld.


10. Annulering

Vóór 48 uur voor aanvang van uw eerste rit ontvangt u bij annulering
een restitutie van de gehele reissom onder aftrek van 10% administratiekosten.
Bij annulering binnen 48 uur ontvangt u geen restitutie.
Deelannuleringen bij geboekte retourreizen binnen 48 uur voor
aanvang van de eerste rit zijn niet toegestaan.


11. Vervoersvoorwaarden
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is geregeld,
zijn van toepassing de Algemene vervoersvoorwaarden en betalingscondities
voor het vervoer van personen met personenauto’s gedeponeerd
ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage
op 20 maart 2003, aktenummer 31/2003 door Koninklijk Nederlands
Vervoer. Op verzoek zenden wij u deze voorwaarden toe.


* 0900-8876 € 0,10 p.m.